Seznam vybavení pro jednolanovou techniku


Pro pohyb ve verikálním podzemí slouží jednolanová technika. Její princip spočívá v pohybu po jediném laně, které slouží jako pracovní a jistící současně. Této konfiguraci je podřízena osobní výstroj lezce. Vybavení musí lezci umožňovat sestup po laně pomocí slaňovací pomůcky, výstup po laně pomocí dvojice blokantů a bezpečné sebezajištění na lezecké trase.

Propojení lezeckých pomůcek je zajištěno pomocí textilních smyček, spojených v centrálním kotvícím bodě sedacího postroje. Sedací postroj je hlavním a nejdůležitějším stavebním prvkem výstroje pro SRT.

 • Sedací postroj speleologického typu
 • Maticová karabina tvaru D pro uzamknutí centrálního spojovacího kotevního bodu
 • Textilní odsedávací smyčka se dvěma konci, připojitelná do centrálního kotevního bodu, např Petzl Spelegyca. (hovorově odsedávka)
 • Oválnou karabinu s pojistkou, která bude umístěna v kratším konci odsedávací smyčky
 • Výstupový blokant ruční – např. Petzl Ascension (hovorově Jümar [džímar])
 • Nastavitelný popruh se stupačkou ke stoupání pomocí ručního blokantu. (hovorově pedál) Např. Petzl Foot loop.
 • Oválná maticová karabina Maillon rapide ke spojení ručního blokantu a pedálu.
 • Oválná karabina s pojistkou, která bude propojovat delší konec odsedávací smyčky a ruční blokant.
 • Výstupový blokant hrudní – např. Petzl Croll
 • Ramenní popruh pro upevnění hrudního blokantu do pracovní polohy na hrudník. Např. Petzl Secur.
 • Slaňovací brzda s funkcí samoblokování, např. Petzl Stop (hovorově slaňovátko)
 • Oválná karabina s pojistkou, pomocí které propojíme slaňovací brzdu s centrálním kotevním bodem úvazku (s maticovou karabinou tvaru D)

Při prvním nákupu výbavy na SRT určitě nemá cenu nechat si vnutit následující prvky výstroje:
Nožní blokant Petzl Pantin nebo jeho obdobu od jiného výrobce.
Tuto pomůcku oceníme pouze u dlouhých lanových úseků ve volném prostoru. Například v hlubokých důlních šachtách nebo spíše na expedici v hlubokých propastech. Při výstupu ve většině českých jeskyní, kde je z důvodu členitosti vytvořeno mezikotvení (přestup přes hranu, římsu, do jiné větve propasti) poměrně blízko od sebe, je neustálé přepínání pantinu spíše zdržující.

Obouručný blokant Petzl Ascentree nebo jiný obouručný blokant
Ve speleologii a v podzemí obecně zcela k ničemu. Výrobce ho zamýšlí pro arboretistiku, kde slouží k výstupu po obou koncích lana přehozeného přes větev ošetřovaného stromu. Někteří prodejci outdoorového vybavení mají tendenci toto poměrně úzkoprofilové zboží udat neznalému zákazníkovi.

Levý ruční blokant Petzl Ascension
Levý blokant je zcela k ničemu pro 85 procent lezců. Takové je údajné procento praváků. Pravá a levá verze se neliší podle toho, v jaké ruce se drží při výstupu, ale podle toho, jakou rukou se obsluhuje. Levá verze se tudíž liší v tom, že při sundávání blokantu z lana se otevírá palec blokantu levým palcem ruky. To je pohyb přirozený pro leváka, pravákovi však bude dělat problém. Nenecháme si tedy prdejcem vnutit myšlenku, že je lepší mít díky koupi levého blokantu volnou pravou ruku při lezení. Byť to možná myslí dobře, je to hloupost.

Celotělový postroj
Je bezpečnější, pohodlnější a více “profi”. I toto se snaží někteří prodejci tvrdit. Není se čemu divit, vždyť celotělový pracovní postroj stojí dvakrát až čtyřikrát více než prostá speleologická sedačka. Daleko horší než cena je skutečnot, že robustní sedák bude překážet při dalším pohybu v podzemí po výstupu z lana a také při průstupu úzkými vertikálami (přírodní pukliny v jeskyni nebo větrací komíny v starých dolech).

Požadavky na sedací postroj pro speleologii:
Sedací úvazek je uzpůsoben především k dlouhodobému visu, čímž se zcela odlišuje od klasického horolezeckého. Jeho primárním účelem není časté zachytávání dynamických rázů, jako je tomu u horolezeckých postrojů. Z toho důvodu není speleologický úvazek tak výrazně polstrován. Naopak je proveden zpravidla z tuhého popruhu šíře 60 mm, díky čemuž je relativně úsporný co do velikosti i hmotnosti.
Sedací úvazek má být odolný proti odření (abrazi). Dalším použitím ochranného lemování z plastelové plachtoviny se jeho odolnost zvyšuje, ovšem za cenu poklesu jeho pružnosti a nárůst váhy.

Množství odkazů na výrobky Petzl je spůsobeno faktem, že se tato firma za desítky let stala standardem ve vybavení SRT pro speleologii. Výhodou je především snadná rozpoznatelnost účelu vybavení, dobrý přehled o správnosti jeho použití u začátečníka a vzájemná interoperabilita tedy možnost půjčovat si vzájemně výbavu, na niž jsme zvyklí.