SRT odkazy a publikace

Odkazy na literaturu a stránky o jednolanové technice (SRT)

 Tištěné publikace :

 • Matýsek, R. : Speleoalpinismus I. díl. Ostrava 1993. – bible českého speleoalpinismu.
 • Matýsek, R. : Speleoalpinismus I. a II. díl; jako metodické CD vydal Speleomat s.r.o., Ostrava 2002.
 • Bosák, P. a kol : Jeskyňářství v teorii a praxi. Státní zemědělské nakladatelství, Praha, 1988.
 • Manuel technique de l’Ecole Française de Spéléologie [FR]   www.efs.ffspeleo.fr/doc/manuel_technique_initiateur/mti.pdf
 • VERTICAL by Al Warild – A technical manual for cavers 2007 Edition [US]  Velmi rozsáhlá a propracovaná publikace v PDF formátu, která je volně ke stažení, pouze tisk je zablokován) www.cavediggers.com/vertical/
České zdroje v Internetu :
 • Základy jednolanové techniky na stánkách ZO 6-20 kvalitní překlad originálního článku z angličtiny o základech jednolanové techniky, který bohužel stihnul zaniknout na svém původním serveru.
 • Pomůcky a jednolanová technika – na stránkách Speleologické záchranné služby jsou popsány pomůcky a postup při slanění a výstupu po laně. Popis zmiňuje většinu používaných technik a podrobně popisuje činnost při uspořádání pomůcek pro metodu žába (frog).

Literatura:

 • Matýsek, R. : Speleoalpinismus I. díl. Ostrava 1993.
 • Matýsek, R. : Speleoalpinismus I. a II. díl; jako metodické CD vydal Speleomat s.r.o., Ostrava 2002.
 • Bosák, P. a kol : Jeskyňářství v teorii a praxi. Státní zemědělské nakladatelství, Praha, 1988.
 • Manuel technique de l’Ecole Française de Spéléologie [FR] www.efs.ffspeleo.fr/doc/manuel_technique_initiateur/mti.pdf
 • VERTICAL by Al Warild 2007 Edition [US] www.caves.com/vertical/

Odkazy:

 • Úvod do SRT na stránkách Speleologické záchranné služby České speleologické společnosti
 • Úvod do SRT na stránkách ZO ČSS 6-20
 • Notes on Alpine-style SRT (EN)Anglický text popisující celkem slušně základy jednolanové techniky. Text je doplněn jednoduchými náčrty.
 • Wikipedia (EN)Krátký text k SRT ve wikipedii.
 • NMT Caving club (EN) Speleologický kroužek na Institutu dolování a technologií v Novém mexiku, text bez obrázků.
 • Stránky speleoklubu Dublinského institutu technologií (EN) Popis SRT vybavení, doplnění o fotografie pomůcek a fotografie správného nošení a používání vybavení.
 • Project Caving and Permanent Rigging (EN) – článek o kotvení pro jednolanovou techniku od  Benjamina Schwartze z americké NSS se zabývá v textu permanentním vystrojením jeskyní, v nichž porbíhá dlohodobý průzkum.
 • The Frog Ascending System: A Detailed Description (EN) článek popisující výstup v SRT pomocí metody Frog (žába), tedy nejpoužívanější v našem prostředí (blokant ruční a hrudní). Článek také popisuje metodiku přestupu mezikotevních bodů a další činnost na laně při uspořádání lezeckých pomůcek pro metodu Frog.
 • Some notes on the Frog ascending system (EN)  článek obsahující poznámky Johna Gantera k systému uspořádání lezeckých pomůcek na jednolanovou techniku zvanému “Žába” (angl. frog).  Vtipné je, že autor doplnil později upozornění pod poslední fotografii, týkající se uspořádání pomocné smyčky vůči blokantu croll. Pomocná smyčka skutečně patří dle doporučení fy Petzl na stranu    
 • Readingský speleologický klub zpracoval taktéz krátký úvod do SRT v angličtině. Popisuje základní činost na laně na pěti stranách v PDF dokumentu s ilustracemi.